FUNDUSZE UE

ARCAPOL SP. Z O.O. realizuje projekt nr RPDS.01.02.02-02-0029/19-00, pn. „Przeprowadzenie prac B+R szansą na wzrost innowacyjności Spółki” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 01.04.2020 do 31.03.2023.